Welkom
De juiste bestemming
Toekomstplannen Persoonlijke begeleiding Handige Rekentool In de praktijk Neem contact op
 

REFERENTIE

Mevrouw Thea van Vliet
"Ik ben een aantal keren verhuisd en regelde mijn hypotheek via een plaatselijke hypotheekadviseur. Telkens als ik verhuisde, 'verhuisde' mijn hypotheek ook. Dit had tot gevolg dat ik een aflossingsvrije hypotheek had, met daarnaast twee aflossingsverzekeringen voor aflossing op einddatum. Voor deze beleggingsverzekeringen betaalde ik in totaal ruim €500,- per maand. Hiermee kon dan een deel van mijn hypotheek worden afgelost. Tevens wordt er een bedrag uitgekeerd in het geval van overlijden voor de einddatum. Nu ben ik niet dagelijks met mijn financiën in de weer, maar telkens wanneer ik me erin verdiepte bekroop me het gevoel dat ik het niet optimaal had geregeld. Op initiatief van een vriend heb ik toen contact opgenomen met Marc Pullen, erkend hypothecair planner van Pullen & Partners, financieel adviseurs BV. Hij heeft na een uitvoerig gesprek met mijn man en mijzelf, een financiële analyse gemaakt. Hieruit kwam naar voren dat vanuit de huidige voorzieningen die we hadden, voldoende inkomen aanwezig is, wanneer één van ons zou komen te overlijden. Hierdoor kon de dure overlijdensdekking in de beleggingsverzekering komen te vervallen. Hij heeft ons tevens geadviseerd om de polissen, vanwege de hoge kosten, te beëindigen. De opgebouwde waarde werd zodoende overgeboekt naar DoelVermogen.

Fons Schraauwers, DSI Vermogensbeheerder heeft onze doelstellingen en risicobereidheid geanalyseerd. Het blijkt dat we met dezelfde maandlast in staat zijn onze gehele hypotheek op einddatum af te lossen. Elk kwartaal worden we door onze beheerder gerapporteerd over de gang van zaken en kunnen we waar nodig het beleggingsbeleid bijstellen. Deze manier van begeleiding geeft mij het gevoel dat we er alles uithalen wat erin zit en dat voor een betaalbare prijs."