Welkom
De juiste bestemming
Toekomstplannen Persoonlijke begeleiding Handige Rekentool In de praktijk Neem contact op
 

REFERENTIE

Meneer Ed Bekx: "Een aantal jaren geleden heb ik een bedrijfsongeval gehad. Door dit ongeval kan ik mijn werk niet meer naar behoren uitvoeren en heb ik een smartengelduitkering ontvangen. Op aanraden van mijn adviseur bij een grote bank heb ik de ontvangen uitkering ondergebracht bij de afdeling private banking. Het bedrag was precies groot genoeg om van deze 'hoogwaardige service', zoals de bankadviseur dit noemde, gebruik te mogen maken. De beurzen presteerden echter slecht, waardoor de waarde van mijn ingelegde kapitaal binnen een jaar aanzienlijk afnam. Omdat ik het geld niet direct nodig had, was dit geen probleem. De bank zag dit echter wel als probleem, want ik mocht geen gebruik meer maken van de voorzieningen die hoorden bij private banking. Mijn keuze werd beperkt tot de standaard beleggingsfondsen van de bank. Wat ik ook zei bij de bank, ze gaven geen krimp.

Via een voetbalvriend ontmoette ik Martijn Koremans, erkend hypothecair planner bij Pullen & Partners, financieel adviseurs. Deze stelde een financiële analyse voor mij op en adviseerde mij mijn kapitaal bij de bank weg te halen en onder te brengen bij DoelVermogen.

Drs. Gerbert Klop, DSI vermogensbeheerder, heeft op basis van mijn persoonlijke risicobereidheid en doelstellingen een Vermogens-Opbouw-Plan samengesteld. De kosten zijn lager dan bij de bank en de ondergrens ligt laag. DoelVermogen geeft mij een onbezorgd gevoel!"